پاکت رادیولوژی

پاکت رادیولوژی یکی از انواع مختلف پاکت پزشکی و بیمارستانی است که برای محافظت و نگهداری هر چه بیشتر از فیلم‌های رادیولوژی استفاده می‌شود. پاکت رادیولوژی در...

پاکت سونوگرافی

در صنعت پزشکی و مشاغل وابسته به آن، توجه به کیفیت کار و ارائه بهترین خدمات به مخاطبان رمز موفقیت است. به عبارت بهتر کسب و کارهایی که در حوزه سلامت مشغول به فعال