چه دستگاه‌هایی برای راه‌اندازی خط تولید کارتن مورد نیاز است؟

کارتن‌ها پوشش‌هایی مقوایی هستند جهت حفاظت از محصولات بسته‌بندی استفاده می‌شوند. امروزه با پیشرفت فناوری، جعبه‌های مختلفی را توسط دستگاه‌های جعبه‌سازی می‌سازند.