پاکت نخودی و کاهی

فیلتر

پاکت نخودی و پاکت کاهی

امروزه در بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی از پاکت نخودی و کاهی برای ارسال نامه‌ها و مدارک استفاده می‌شود. این پاکت در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود تا شما بتوانید هر کاغذی با هر اندازه‌ای را بدون نیاز به تا کردن در آن قرار دهید. پاکت‌های نخودی اغلب برای ارسال نامه‌های رسمی اداری یا قرار دادن عکس‌های رادیولوژی و خانوادگی که نباید تا شوند، به کار می‌روند.


   

مقایسه