فیلتر

مجموعه پاکت چی بخاطر مجهز بودن به چاپخانه ، امکان برش و بسته بندی کاغذ در سایزهای مختلف به سفارش مشتری در گرماژ های 70 ، 80 ، 100 ، 120 گرم تحریر سفید را می باشد .

البته یک سری کاغذ های بسته بندی شده آماده به صورت فله و اوراق را آماده توزیع کرده ایم .


مقایسه