قوانین تخفیف ها

قوانین استفاده از تخفیف و کیف پول الکترونیکی سایت پاکتچی

 تخفیف ویژه پاکتچی

 • مجموع خریدهای انجام شده هر ماه در انتهای آن  ماه محاسبه می‌گردد و با توجه به روش زیر تخفیف آن محاسبه می‌شود.

 • اعتبار اختصاص داده شده در انتهای هر ماه برای ماه بعدی قابل استفاده است؛ در واقع در ابتدای هر ماه کیف پول شما با توجه به خرید ماه قبل شارژ شده و تا انتهای همان ماه قابل استفاده است.

 • مقدار تخفیف‌های مانده در کیف پول به ماه بعدی منتقل نمی‌گردد و در همان ماه باید استفاده گردد.

 • تخفیف‌های اعلام شده فقط برای سفارشات اینترنتی اعمال می گردد.

 • میزان تخفیف ها بر حسب خرید بدین صورت است:
 •  مجموع خرید بین 0 الی 2 میلیون تومان در ماه    1 % تخفیف

 • مجموع خرید بین 2 الی 7 میلیون تومان در ماه    2 % تخفیف

 • مجموع خرید بین 7 الی 15 میلیون تومان در ماه  3 % تخفیف

 • مجموع خرید بین 15الی 25 میلیون تومان در ماه  4 % تخفیف

 • مجموع خرید بین 25 الی 50 میلیون تومان در ماه  5 % تخفیف

 • مجموع خرید از 50 میلیون تومان به بالا   6 % تخفیف

 

تخفیف خرید و سفارش اینترنتی پاکت