برای سفارش سربرگ مراحل زیر را انجام دهید

1- اندازه سربرگ: سایز سربرگ مورد نیاز خود مشخص کنید. برای این کار میتوانید از استاندارد های جدول زیر استفاده کنید:

سفارش سربرگ اداری

البته شما میتوانید بغیر از این ابعاد، ابعاد دلخواه خود را داشته باشید. در فرم های عمومی در بیشتر مواقع ابعاد کار از این استاندارد ها کوچک تر می باشند.

2- طراحی سربرگ: به سلیقه خود ، سربرگ خود روی ابعاد مورد نظر خود پیاده کنید. طراحی میتواند تک رنگ، دو رنگ  و ... باشد . برای طراحی به نکاتی که در قسمت آموزش آمده توجه کنید.

3- نوع کاغذ: کاملا سلیقه ایست و شما میتوانید از گرماژ 70 گرمی به بالا کاغذ خود را انتخاب کنید.

4- چاپ: برحسب طراحی سربرگ شما که چند رنگ میباشد، به همان تعداد زینک تهیه شده و چاپ میگردد. بدیهی است هر چه تعداد رنگ بیشتر باشد، هزینه چاپ بیشتر میگردد.

چاپ سربرگ میتواند بصورت اختصاصی باشد که تفاوت رنگ آن با مانیتور استاندارد حدود 5 درصد میباشد و همینطور تقریبا میتوان گفت که در چاپ بعدی هم با اختلاف کمی مشابه چاپ قبلی، رنگها چاپ میگردد اما اگر بصورت فرمهای عمومی سربرگ چاپ گردد، تفاوت رنگ چاپ شده با مانیتور استاندارد تا 20 در صد میتواند باشد و همینطور اختلاف چاپ بعد با چاپ قبل ممکن است اختلاف 30 درصدی میتواند باشد.

5- صحافی: با توجه به نیاز خود، سربرگها سرچسب شده یا بصورت اوراق برش میگردد. توجه کنید برای مصرف در پرینتر بصورت اوراق سربرگ خود را سفارش دهید.

 

سفارش پاکت نامه