در این مجموعه به دو صورت تراکت چاپ میگردد:

1- فرم های عمومی: در این حالت، تراکت ها در کنار تراکتهای دیگر بر روی یک پلیت بسته، چاپ میگردد. برای همین رنگها بصورت متوسط، میانگین از کل فرم گرفته و چاپ میگردد. لذا رنگها ممکن است حدود 15 الی 25 درصد اختلاف رنگ داشته باشد. زمان تحویل کار حدود 5 الی 10 روز کاری میباشد.

 

2- فرمهای اختصاصی: در این حالت، تراکت بصورت اختصاصی بر روی پلیت بسته و سپس چاپ میگردد. در این حالت اکثر پارامترهای چاپ در اختیار مشتری میباشد. از جمله نوع کاغذ و تیراژ و تعداد رنگ و یک رو یا دو رو بودن کار و ابعاد کار که هزینه کار بر اساس این پارامتر ها تعیین میگردد. زمان تحویل کار از 2 روز به بالا خواهد. رنگ محصول نهایی نیز دارای اختلاف رنگ حدود 5 درصد خواهد بود.

برای سفارش تراکت با شماره 33917838 و یا همراه 09123194624 تماس حاصل نمایید.

 

 

چاپ پاکت سفارشی