مراحل چاپ فاکتور مراحل زیر را انجام دهید:

1- اندازه فاکتور: شما بر حسب مصرف، ابعاد فاکتور را تعیین کنید مثلا A5 ،A4 و ...

2- طراحی: بر حسب اندازه فاکتور مطالب و جداول خود را طراحی کنید.

3- نسخه: تعداد نسخه های فاکتور خود را بر حسب مصرف بصورت تک برگی، دو برگی و ... مشخص کنید.

4 - جنس فاکتور: نوع کاغذ فاکتور میتواند بشرح زیر باشد:

الف) سفید و الواان اندونزی: در این حالت برگ رو از کاغذ سفید 70 یا 80 گرمی می باشد و نسخه های بعدی از کاغذ های 50 و 55 گرمی الوان اندونزی که مناسب چاپگرها میباشد استفاده گردد.

ب) سفید و الوان ایران: در این حالت برگ رو از کاغذ سفید 70 یا 80 گرمی می باشد و نسخه های بعدی از کاغذ های 55 الی 60 گرمی ایرانی می باشد.

ج) کاغذهای کاربن لس یا بدون کاربن یا NCR: این کاغذ ها نیازی به کاربن ندارد و بخودی خود با فشار دست مطالب را از نسخه ای به نسخه دیگر منتقل میکند که معمولا 50 گرمی هستند و برای پرینتر مناسب نیستند و بهتر است برای فاکتورهای 4 نسخه به بالا استفاده نگردد زیرا ضخامت کاغذ ها اجازه انتقال مطالب را نمیدهد.

5- شماره سریال: بر حسب نیاز خود، شماره سریال دلخواه خود را تعیین کنید.

6- نوع صحافی: مشخص کنید که به کدام صورت، دوخت یا سرچسب و یا حتی در بعضی مواقع بخاطر استفاده در پرینتر، بصورت اوراق مصرف دارید.

 

چاپ پاکت