1396/04/14

طراحی پاکت

طراحی پاکت

در طراحی پاکت به نکات زیر دقت فرمایید :

1- از آنجا که رنگ کاغذ بعضی از پاکتها زرد یا نخودی یا دیگر رنگهاست، از این رو رنگ چاپ بر روی آنها به نسبت کاغذ سفید متفاوت می گردد.

2- بخاطر اینکه پاکت از نقاط خاصی تا میگردد، در نتیجه سعی گردد پاکت بصورت اختصاصی چاپ شود یا طوری برش گردد که سنجاق و نشان آن بهم نخورد.

3- در پاکت هایی که زمینه دارند ، یک سانت لب پنجه ماشین چاپ در نظر گرفته شود .

4- در پاکتهایی که بعد از چاپ، قالب زده میشود، لب پنجه برای ماشین لترپرس و همینطور اضافه کاغذ برای دور تا دور کار در نظر گرفته شود.

5- برای پاکت هایی که دقیقا از جای خاصی باید تا گردد، حتما باید قالب زده شود وگرنه در تا زدن آن خطا ایجاد میگردد.

6- برای دانلود الگوهای پاکت میتوانید به قسمت قالب بندی ها مراجعه فرمایید .

 

تماس با ما