1396/04/27

چاپ رنگ مشکی

چاپ رنگ مشکی

هر چند مشکی تک رنگ به خاکستری تمایل دارد و با مشکی چهار رنگ قابل قیاس نیست اما خطا در نوشته های چهار رنگ اجتناب پذیر است.لازم به ذکر است که استفاده از فونت های چهار رنگ در فرم های کتان و کلیه فرم هایی که روکش ندارند پشت زدگی خواهد بود . در صورتی که فایل خود از نوشته های مشکی استفاده می کنید رنگ این نوشته ها باید مشکی تک رنگ (K:100) باشد.

چاپ مشکی

رنگ زمینه مشکی تک رنگ (Black:100) خاکستری خواهد شد ، در صورت امکان در زمینه های تمپلات از این رنگ استفاده نکنید. غیر از اینکه سفارش شما مشکی پر رنگ نخواهد شد نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود.

چاپ

اگر میخواهید زمینه مشکی پر رنگ (اصطلاحا مشکی پر کلاغی ) داشته باشید از مشکی چهار رنگ استفاده کنید.

 

چاپ مشکی

رنگ  سفید روی مشکی چهار رنگ اگر روی زمینه های مشکی چهار رنگ از نوشته یا اشکال سفید استفاده می کنید بایستی از 0.5 point دور خط (در فوتوشاپ Stroke : 2 Px) تک رنگ (Black:100) استفاده کنید. فراموش نکنید سفید رنگ چاپی نمی باشد و مکان هایی که در چاپ ، سفید دیده می شودمکان هایی هستند که هیچ رنگی چاپ نشده است 

اگر رنگ زمینه خاکستری مورد انتخاب شماست به هیچ عنوان از رنگ خاکستری چهاررنگ استفاده نکنید . این نوع رنگ با تونالیته فوق العاده ای مواجه خواهد شد که جزء گارانتی چاپخانه نمی باشد.

رنگ در چاپ

 

تماس با ما