1396/04/12

رنگ در چاپ

رنگ در چاپ

بطور کلی رنگی که در مانیتور دیده میشود قابل استناد نبوده و باید کد رنگهای دلخواه را از کاتالوگهای رنگ در بازار پیدا کرده و در کار چاپی استفاده کرد. باید در نظر گرفت که رنگ چاپ شده ، به دستگاه ، مرکب ، اپراتور ، کاغذ و دیگر عوامل بستگی دارد که در مجموع باید در نظر گرفت که معمولا در شیت های اختصاصی بین 5 تا 10 درصد تفاوت رنگی و در شیت های عمومی بین 15 تا 25 درصد اختلاف رنگ وجود دارد .شما میتوانید برای دیدن جدول رنگ در مقیاس CMYK  اینجا کلیک کنید .

باید در نظر داشت که رنگهای خاص مورد نظر شما بهتر است بصورت چهارنگ انتخاب نشود و در رنگ پنجم بصورت جداگانه و بصورت رنگ ساختگی اعمال گردد که در این صورت اختلاف رنگی کمتر میشود.بعنوان مثال رنگ طلایی یا نقره ای و ... 

 

رنگ در چاپ

 

تماس با ما