پاکت حبابدار و نایلون دار

پاکت حبابدار و نایلون دار

پاکت حبابدار و نایلون دار بخاطر مقاومت بیشتر در برابر ضربات و نفوذ رطوبت استفاده میگردد تا اجسام و مدارک داخلی با امنیت به محل مورد نظر ارسال گردد . پاکت حبابدار و نایلون دار در حال حاضر در صنعت پست کاربرد فراوان دارد.پاکت حبابدار و نایلون دار ابتدا بر روی کاغذ بصورت شیت چاپ میگردد و بعد لایه نایلون کشیده شده و بعد کناره ها با دستگاه پرس و حرارت داده میشود.