چاپ جعبه

چاپ جعبه

جعبه طیف گسترده ای دارد و  چاپ جعبه به پارامترهای زیادی بستگی دارد که بصورت کلی میشود به آنها اشاره کرد :

1- ابعاد جعبه : با توجه به محصول مورد نظر شما برای بسته بندی و اینکه این جعبه بعد از شکل گیری در کجا قرار میگیرد ، ابعاد جعبه خود را مشخص کنید.

2- مدل جعبه : از لحاظ اینکه ساخت جعبه به چه شکل میباشد یعنی در و ته جعبه به چه شکل ساخته میشود و کجای جعبه باید چسب بخورد و مدل جعبه به چه شکلی باشد که پرتی کاغذ کمترین حالت ممکن باشد.

3- طراحی : بر اساس ابعاد و مدل جعبه خود ، طراحی آن را پیاده سازی نمایید.

4- جنس جعبه : بر اساس اینکه جعبه شما چه وزنی را میخواهد تحمل کند ، باید جنس آن و ضخامت آن تعیین گردد.

5- چاپ : طراحی شما تبدیل به زینک شده و چاپ میگردد و اگر خدمات دیگری مثل سلفون یا یووی یا ... دارد، به واحد مورد نظر ارسال میگردد.

6- قالب زنی : اکثر جعبه ها بخاطر طرح آنها و مدل بسته بندی آنها باید برای آنها قالب تهیه گردد و با دستگاه لترپرس یا دایکات پرس گردد و اضافات آن کنده شود.

7- جعبه چسبانی : بعد از قالب زنی و پوشال کنی برای چسباندن به جعبه چسبانی ارسال میگردد. البته بعضی از جعبه ها منگنه شده یا در هم قفل میگردند.