چاپ فاکتور

چاپ فاکتور

برای چاپ فاکتور مراحل زیر را انجام دهید :

1- اندازه فاکتور : شما بر حسب مصرف ، ابعاد فاکتور را تعیین کنید مثلا A5 ، A4 و ...

2- طراحی : بر حسب اندازه فاکتور مطالب و جداول خود را طراحی کنید.

3- نسخه : تعداد نسخه های فاکتور خود را بر حسب مصرف بصورت تک برگی ، دو برگی و ... مشخص کنید .

4 - جنس فاکتور : نوع کاغذ فاکتور میتواند بشرح زیر باشد : الف) سفید و الواان اندونزی : در این حالت برگ رو از کاغذ سفید 70 یا 80 گرمی می باشد و نسخه های بعدی از کاغذ های 50 و 55 گرمی الوان اندونزی که مناسب چاپگرها میباشد استفاده گردد. ب) سفید و الوان ایران : در این حالت برگ رو از کاغذ سفید 70 یا 80 گرمی می باشد و نسخه های بعدی از کاغذ های 55 الی 60 گرمی ایرانی می باشد . ج) کاغذهای کاربن لس یا بدون کاربن یا NCR : این کاغذ ها نیازی به کاربن ندارد و بخودی خود با فشار دست مطالب را از نسخه ای به نسخه دیگر منتقل میکند که معمولا 50 گرمی هستند و برای پرینتر مناسب نیستند و بهتر است برای فاکتورهای 4 نسخه به بالا استفاده نگردد زیرا ضخامت کاغذ ها اجازه انتقال مطالب را نمیدهد.

5- شماره سریال : بر حسب نیاز خود ، شماره سریال دلخواه خود را تعیین کنید .

6- نوع صحافی : مشخص کنید که به کدام صورت، دوخت یا سرچسب و یا حتی در بعضی مواقع بخاطر استفاده در پرینتر ، بصورت اوراق مصرف دارید.