لیست قیمت پاکت سفید محرمانه

لیست قیمت پاکت سفید محرمانه

 پاکت سفید محرمانه

پاکت سفید محرمانه برای مبادلات اداری محرمانه استفاده میگردد که بخاطر چاپ مشکی داخل آن ، در معرض نور ، مطالب داخل پاکت دیده نمیشود. داخل این نوع پاکت ها با چاپ مشکی پوشانده شده اند . پاکت محرمانه نوع های دیگری از قبیل لمینه مشکی ، متالایز ، نایلون مشکی دارند.

 

قیمت پاکت سفید محرمانه

نوع پاکت ابعاد قیمت
نامه 22 * 11 200
خشتی 11 * 16 210
براتی 23 * 17 360

 

تماس با ما