لیست قیمت پاکت نخودی محرمانه

لیست قیمت پاکت نخودی محرمانه

 پاکت نخودی محرمانه

پاکت نخودی محرمانه برای مبادلات اداری محرمانه استفاده میگردد که بخاطر چاپ مشکی داخل آن ، در معرض نور ، مطالب داخل پاکت دیده نمیشود.

جنس پاکت نخودی محرمانه 110 گرمی ایرانی میباشد و فروش پاکت نخودی محرمانه در بسته های 250 عددی می باشد.

 

قیمت پاکت نخودی محرمانه
نوع پاکت ابعاد قیمت
A5 25 * 17 350
A4 31 * 23 450
A3 39 * 29 650