برای سفارش سربرگ مراحل زیر را انجام دهید :

1- اندازه سربرگ : سایز سربرگ مورد نیاز خود مشخص کنید . برای این کار میتوانید از استاندارد های جدول زیر استفاده کنید :

البته شما میتوانید بغیر از این ابعاد ، ابعاد دلخواه خود را داشته باشید . در فرم های عمومی در بیشتر مواقع ابعاد کار از این استاندارد ها کوچک تر می باشند.

2- طراحی سربرگ : به سلیقه خود ، سربرگ خود روی ابعاد مورد نظر خود پیاده کنید . طراحی میتواند تک رنگ ، دو رنگ  و ... باشد . برای طراحی به نکاتی که در قسمت آموزش آمده توجه کنید.

3- نوع کاغذ : کاملا سلیقه ایست و شما میتوانید از گرماژ 70 گرمی به بالا کاغذ خود را انتخاب کنید.

4- چاپ : برحسب طراحی سربرگ شما که چند رنگ میباشد ، به همان تعداد زینک تهیه شده و چاپ میگردد . بدیهی است هر چه تعداد رنگ بیشتر باشد ، هزینه چاپ بیشتر میگردد. چاپ سربرگ میتواند بصورت اختصاصی باشد که تفاوت رنگ آن با مانیتور استاندارد حدود 5 درصد میباشد و همینطور تقریبا میتوان گفت که در چاپ بعدی هم با اختلاف کمی مشابه چاپ قبلی ، رنگها چاپ میگردد اما اگر بصورت فرمهای عمومی سربرگ چاپ گردد ، تفاوت رنگ چاپ شده با مانیتور استاندارد تا 20 در صد میتواند باشد و همینطور اختلاف چاپ بعد با چاپ قبل ممکن است اختلاف 30 درصدی میتواند باشد.

5- صحافی : با توجه به نیاز خود ، سربرگها سرچسب شده یا بصورت اوراق برش میگردد. توجه کنید برای مصرف در پرینتر بصورت اوراق سربرگ خود را سفارش دهید .